Waarom stadslandbouw?

De stad en het platteland zijn de laatste eeuw uit elkaar gegroeid. Op het platteland wordt het voedsel geproduceerd, in de stad wordt het geconsumeerd. Veel stedelingen weten amper meer hoe groenten groeien en hoe brood tot stand komt. De laatste jaren neemt het bewustzijn toe dat betrokkenheid bij de voedselproductie belangrijk is. Er is de roep om het dichter bij elkaar brengen van producent en consument, duurzamer telen en het meer zelfvoorzienend worden.

De belangrijkste argumenten voor stadslandbouw zijn:

Sociaal
- voedselbewustzijn van inwoners neemt toe
- stadskinderen kunnen dichtbij huis weer zien hoe voedsel groeit
- meer sociale cohesie en integratie van groepen bewoners als de wijktuin gezamenlijk wordt aangelegd en beheerd
- betere fysieke en mentale gezondheid van bewoners, goede besteding van de toenemende vrije tijd en eenzaamheidsbestrijding
- stadslandbouw biedt bewoners de mogelijkheid zich te ontwikkelen of ontplooien door de kennis en vaardigheden die ze bij stadslandbouw opdoen
- sommige allochtone emigranten zijn opgegroeid met een eigen moestuin en kunnen nu hun vaardigheden weer inzetten en contacten leggen
- mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen worden betrokken, waardoor deze actiever worden (stages en reïntegratietrajecten, zorgcliënten)

Ecologisch
- grotere biodiversiteit, meer verschillende planten in de stad en dat leidt tot meer verschillende insecten, waaronder bijen en meer vogels
- meer groen(te) in de stad neemt CO2 op en en bevordert de luchtkwaliteit.
- er ontstaan minder stedelijke reststromen (afval)
- het vervangen van stenen door groen is goed voor de infiltratie van hemelwater
- productie van groenten in en om de stad zorgt dat voedsel een kleinere afstand aflegt tussen producent en consument (voedselkilometers). Hiermee vermindert de CO2 uitstoot en er is minder vervuiling door voedseltransport
- vermindering van de opwarming van de stad

Economisch
- lagere zorgkosten binnen het gebied vanwege de baten die stadslandbouw oplevert op welzijn en gezondheid
- meer werkgelegenheid binnen het gebied
- grotere beschikbaarheid van duurzaam geproduceerd voedsel voor brede lagen van de bevolking

Ruimtelijke kwaliteit van een gebied
- meer diversiteit en meerdere gebruiksfuncties in een gebied
- meer en een betere kwaliteit groen in een gebied
- beter gebruik maken van (tijdelijk) onbenutte ruimtes en braakliggend terrein
- nieuwe kijk bieden op stadsontwikkeling