Stadslandbouw is meer dan het verbouwen van groenten.

De stichting Stadslandbouw Hoorn heeft als doel om mensen via het werken op de tuin met elkaar te verbinden. Er wordt gezamenlijk in de tuin gewerkt maar vooral genoten van de producten die gezamenlijk verbouwd worden.

Wat is stadslandbouw?
Stadslandbouw is het verbouwen van voedsel in en rond de stad, dichtbij en voor en door burgers. Vorig jaar april heeft de stichting van de gemeente een stuk grond van ongeveer 2 voetbalvelden groot aan de IJsselweg/Strip in bruikleen gekregen. Door de grond gezamenlijk te onderhouden kunnen veel mensen kennis maken met het telen van verse groenten en fruit, iets dat voor velen helaas niet vanzelfsprekend is. Op vaste dagen is er begeleiding op de tuin aanwezig, je bent nooit alleen op de tuin. Vooraf wordt er uitleg gegeven over wat er allemaal mogelijk is.

Op dit moment is de stichting in overleg om ook in andere delen van Hoorn stadlandbouw projecten op te zetten. Op donderdag 26 maart zal Hans Stekelenburg in Wijkcentrum de Huesmolen een presentatie geven over stadslandbouw. Daar proberen we ook weer anderen geïnteresseerd te krijgen. Ook in de grote Waal zal Sonja Steiger lid van de stichting op korte termijn samen met de bewoners aan de slag. Een locatie hiervoor is al op het oog. Stadslandbouw Leeft!

Waarom is stadslandbouw zo belangrijk?
Stadslandbouw verbindt en biedt kansen. Het kan voorzien in allerlei maatschappelijke behoeften: Stadslandbouw is in onze visie een combinatie van burgerinitiatief en ondernemerschap, waarbij met name grote kansen liggen bij het mobiliseren van verschillende doelgroepen, het saamhorigheidsgevoel wordt daardoor sterker.

 • (braakliggende) gronden optimaal benutten
 • Iedereen kan meedoen,
 • Dagbesteding voor maatschappelijke instellingen,
 • De overheid treedt terug, wij stappen in
 
De belangrijkste argumenten:
 1. Sociaal
 2. Ecologisch
 3. Economisch
 4. Ruimtelijke kwaliteit van een gebied
 5. Procesmatig
Ecologisch:
 • grotere biodiversiteit, meer verschillende planten in de stad en dat leidt tot meer verschillende insecten, waaronder bijen en meer vogels.
 • meer groen(te) in de stad neemt CO2 op en en bevordert de luchtkwaliteit.
 • er ontstaan minder stedelijke reststromen (afval)
 • het vervangen van stenen door groen is goed voor de infiltratie van hemelwater
 • productie van groenten in en om de stad zorgt dat voedsel een kleinere afstand aflegt tussen producent en consument (voedselkilometers, local for local, L4C).
 • Hiermee vermindert de CO2 uitstoot en er is minder vervuiling door voedseltransport

Sociaal:

 • voedselbewustzijn van inwoners neemt toe
 • stadskinderen kunnen dichtbij huis weer zien hoe voedsel groeit
 • meer sociale cohesie en integratie van groepen bewoners
 • betere fysieke en mentale gezondheid van bewoners, goede besteding van de toenemende vrije tijd•stadslandbouw biedt bewoners de mogelijkheid zich te ontwikkelen of ontplooien door de kennis en vaardigheden die ze bij stadslandbouw opdoen
 • mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen worden betrokken, waardoor deze actiever worden (stages en reïntegratietrajecten, zorgcliënten)
Economisch:
 • meer werkgelegenheid binnen het gebied
 • grotere beschikbaarheid van duurzaam geproduceerd voedsel voor brede lagen van de bevolking
Procesmatig:
 • identiteit van een gebied te versterken
 • mensen meer binden aan een wijk
Ruimtelijke kwaliteit van een gebied:
 • meer diversiteit en meerdere gebruiksfuncties in een gebied
 • meer en een betere kwaliteit groen in een gebied
 • beter gebruik maken van (tijdelijk) onbenutte ruimtes en braakliggend terrein
 • nieuwe kijk bieden op stadsontwikkeling