bijenlint

“Hoorn the place to bee” is een initiatief van stichting stadslandbouw Hoorn en wil samen met bedrijven en burgers de leefomgeving van de honingbij en wilde bij in Hoorn verbeteren. In totaal gaan we 5000 m2 meter bijenlint aanleggen.

Het aantal bijen maar ook andere insecten zijn de afgelopen jaren drastisch in aantal achteruit gegaan. Deze dieren zijn een cruciaal onderdeel van ons ecosysteem. Om deze dieren te helpen heeft Stichting Stadslandbouw Hoorn het initiatief genomen de biodiversiteit van de stad te gaan vergroten.

Doordat veel planten en struiken de afgelopen twee jaar zijn verwijderd in onze gemeente en zijn vervangen door gras is de biodiversiteit verslechterd. Daarnaast willen buurt bewoners juist meer kleur in hun wijk. Door nu het gras te vervangen door bloemen zien wij hierin een winst voor iedereen. Het is goed voor de bijen en insecten (biodiversiteit) en goed voor de bewoners van Hoorn.

Wij hebben alle hulp hard nodig! Steun ons en maak Hoorn “the place to bee”!

Klik op deze link om ons te helpen: https://crowdfundingvoornatuur.nl/nl/projects/hoorn-the-place-to-bee/plan

bzzhalte

Hoe wij dit gaan doen?

Samen met u gaan wij werken aan een leefbare en groene stad. Met elkaar gaan in elke Hoornse wijk een bijenlint realiseren. Dit kan met vasteplanten, bollen en of zaden. Het project verzorgt een groene verbinding tussen de wijken  en draagt bij aan de mogelijkheden van biodiversiteituitwisseling. Doe met ons mee en maak van Hoorn “the Place To Bee”.

Bijenlint:

Een Bijenlint is een aaneenschakeling van initiatieven ter bevordering van de overlevingskansen van de bij. Dit lint zal door alle woonwijken in Hoorn gaan lopen met als eind de bijenstal in de grote Waal. Op deze locatie naast de kinderboerderij zal een bijenstal gerealiseerd gaan worden. Het gras zal omgetoverd gaan worden in een bijen en vlinder bloementuin. Hier zullen ook informatie bijeenkomsten gegeven gaan worden over het belang van insecten w.o. de bijen. Doordat de kinderboerderij er vlak naast is gelegen een perfecte mogelijkheid hier educatieve doelstellingen aan te koppelen.

Zonder bijen geen leven.

Einstein heeft het al genoemd: als er geen bijen zijn, zal de mensheid binnen 4 jaar uitsterven. Hoe kan dat? Dat komt omdat bijen 85% van de bestuiving van gewassen voor hun rekening nemen. Zij zorgen er voor een groot deel dus voor dat er bv paprika’s, meloenen, aardbeien, courgettes, tomaten en bonen kunnen groeien. Zonder bijen zouden we dus maar heel weinig van deze gewassen hebben. Er zijn namelijk ook andere bestuivingsinsecten zoals vliegen, hommels en vlinders. Omdat de bijen zo belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening komt er in de grote Waal een kindermoestuin en krijgt de naam “de Groente Waal”.

GP04PSR

Een grote groep jongeren wil in deze wijk een kindermoestuin realiseren. Een basisschool wil ook meewerken, zodat tijdens de lessen op de tuin gewerkt mag worden. Er zal daarbij aandacht worden besteed aan zaaien en planten, het oogsten en verwerken van geteelde producten. Ook zal ingegaan worden op de natuurlijke bestrijding van ziekten en plagen. Doel is de jongeren te wijzen op gezond en (h)eerlijk voedsel.

Bijenhotel

In Nederland leven naast de honingbij ruim 300 soorten wilde (solitaire)bijensoorten. Met veel van deze soorten gaat het niet goed. Ze stellen hoge eisen aan het landschap: een plek om te nestelen en bloemen om nectar en stuifmeel te verzamelen. Deze bijen nestelen in kleine gaten. Na het leggen van de eitjes, voorzien van een voedselvoorraad, metselen ze de ingang dicht. Vandaar dat er voor deze bijen een bijenhotel gerealiseerd gaat worden.

bijenhotel