Verskraam bloemen, groente en fruit. (locatie IJsselweg/Westerblokker 32b)

In de zomermaanden staat onze kraam naast de Rabobank, locatie IJsselweg/Westerblokker 32b. Alle producten worden vers geoogst.

Onze vrijwilligers verkopen op deze dag groente, fruit en bloemen. De opbrengst van deze verkoop helpt ons onze doelstellingen te realiseren. Op Facebook kunt u zien welke producten er wekelijks beschikbaar zijn.
 
Ook verstrekken we op deze dag groente en fruit aan deelnemers van het project Stand-by (project van stichting Netwerk).

verskraam